2321023250 Γεωρ. Παπανδρέου 6, Σερρών egousiou@yahoo.gr